Agenda

vrijdag 14 april 2017 19.30u viering Heilig Avondmaal 

zaterdag 1 juli 2017  kerk open i.v.m. reünie Wolsum

Tsjerkepaad. alle zaterdagen vanaf 1 juli t/m 9 september 2017 13.30-17.00u (m.u.v. 26 augustus)

zondag 8 oktober 2017  09.30u zangdienst.(gezamenlijk met Oudega)

zondag 19 november 2017  11.00u  kerkdienst(doopdienst)

maandag 25 december 2017 11.00u kinderkerstfeest

zondag 4 februari 2018     11.00u kerkdienst
 
zondag 4 maart 2018        11.00u kerkdienst
 
vrijdag 30 maart 2018 19.30u viering Heilig Avondmaal
 
zondag 2 september 2018 11.00u  kerkdienst ds. R. Tuitman(Oosthem)
 
zondag 7 oktober 2018 09.30u kerkdienst.(gezamenlijk met Oudega)
 
zondag 4 november 2018   11.00u kerkdienst
 
zondag 9 december 2018 11.00u kerkdienst
 
tenzij anders aangegeven is dominee Wilhelm Roseboom voorganger in de kerkdienst 

De kerkdiensten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Oudega (SWF) c.a., waartoe zeven dorpen behoren: Oudega, Idzega, Sandfirden, Westhem, Blauwhuis, Greonterp en Wolsum. 

 Agendahistorie