Agenda

Kerkdiensten 2022:

6 februari 11.00u Mevr. C. Akerboom
6 maart 11.00u Ds. E. Zwerver
15 april 19.30u Ds. E.Zwerver Goede Vrijdag HA
2 oktober 14.00u Ds. E. Zwerver en pastor Foekema(doopdienst)
30 oktober 9.30u Ds. J v/d Mark (gezamenlijk met Oudega)
27 november 11.00u Mevr. J.Hania-van der Kooi (1e Advent)
 
Tsjerkepaad 2022 op zaterdag van 13.30u - 17.00u:
9 juli
23 juli
6 augustus
20 augustus
3 september

 

Geplande kerkdiensten worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Oudega (SWF) c.a., waartoe zeven dorpen behoren: Oudega, Idzega, Sandfirden, Westhem, Blauwhuis, Greonterp en Wolsum. 

 Agendahistorie