Agendahistorie

zondag 15 januari 2017 11.00u  kerkdienst.  voorganger ds. W. Roseboom

zondag 5 februari 2017 11.00u  kerkdienst.  voorganger ds. W. Roseboom

zondag 12 maart 2017 11.00u  kerkdienst (dopen)  voorganger ds. W. Roseboom

zaterdag 1 april 2017  voorjaarjaarsexcursie. Stichting Organum Frisicum

vrijdag 14 april 2017 19.30u viering Heilig Avondmaal 

zaterdag 1 juli 2017  kerk open i.v.m. reünie Wolsum

Tsjerkepaad. alle zaterdagen vanaf 1 juli t/m 9 september 2017 13.30-17.00u (m.u.v. 26 augustus)

zondag 8 oktober 2017  09.30u zangdienst.(gezamenlijk met Oudega)

zondag 19 november 2017  11.00u  kerkdienst(doopdienst)

maandag 25 december 2017 11.00u kinderkerstfeest

zondag 4 februari 2018     11.00u kerkdienst

zondag 4 maart 2018        11.00u kerkdienst
 
vrijdag 30 maart 2018 19.30u viering Heilig Avondmaal
 
Tsjerkepaad. alle zaterdagen vanaf 7 juli t/m 8 september 2018 13.30-17.00u (m.u.v. 25 augustus)
 
zondag 2 september 2018 11.00u  kerkdienst ds. R. Tuitman(Oosthem)
 
zondag 7 oktober 2018 09.30u kerkdienst.(gezamenlijk met Oudega)
 
zondag 4 november 2018   11.00u kerkdienst
 
dinsdag 25 december 2018    11.00u kinderkerstfeest

zondag 3 februari 2019          11.00u kerkdienst

zondag 24 maart 2019           11.00u kerkdienst
 
vrijdag 19 april 2019              19.30u viering Heilig Avondmaal
 
Tsjerkepaad 2019 op onderstaande zaterdagen van 13.30-17.00u
6 juli
20 juli
3 augustus
17 augustus
31 augustus
14 september
 
zondag 15 september 2019      11.00u kerkdienst ds Wiebenga
 
zondag 13 oktober 2019          09.30u kerkdienst
 
zondag 17 november 2019      11.00u kerkdienst
 
woensdag 25 december 2019 11.00u kinderkerstfeest
 

 
zondag 16 februari 2020         11.00u Friese dienst  Mevr. Hania-van der Kooi
 
zondag 8 maart 2020             11.00u doopdienst 
 
vrijdag 10 april 2020              19.30u viering Heilig Avondmaal VERVALLEN
 

Tsjerkepaad 2021

U bent de onderstaande zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur van harte welkom! 
7 augustus
21 augustus
4 september
 
 Kerkdiensten:
26 september 11.00u. ds. Mook
24 oktober 09.30u. ds. Dondorp
31 oktober 14.00u. doopdienst. ds. E. Zwerver en pastoor van der Weide
28 november 11.00u. doopdienst. ds. E. Zwerver(beperkte toegang i.v.m. covid-regels)
 

Kerkdiensten 2022:

6 februari 11.00u Mevr. C. Akerboom
6 maart 11.00u Ds. E. Zwerver
15 april 19.30u Ds. E.Zwerver Goede Vrijdag HA
2 oktober 14.00u Ds. E. Zwerver en pastor Foekema(doopdienst)
30 oktober 9.30u Ds. J v/d Mark (gezamenlijk met Oudega)
27 november 11.00u Mevr. J.Hania-van der Kooi (1e Advent)
25 december 10.30u Kinderkerstfeest
 
Tsjerkepaad 2022 op zaterdag van 13.30u - 17.00u:
9 juli
23 juli
6 augustus
20 augustus
3 september
 

Kerkdiensten 2023:

22 januari 14.00u doopdienst ook met pastoor van der Weide
5 februari 10.00u
7 april 19.30u Goede Vrijdag HA
15 oktober  10.00u
5 november 10.00u doopdienst
3 december 10.00u 1e Advent
24 december 10.00u kinderkerstfeest
 
Voorganger: Ds. Edna Zwerver
 

Tsjerkepaad 2023:

op zaterdag van 13.30-17.00u op
8 en 15 juli
5 en 19 augustus
2 september