Welkom bij Stichting Kerk Wolsum

Kerkelijk erfgoed retour

Kerkenraadsbijbel Wolsum-Westhem uit 1850 na 33 jaar terug in de kerk van Wolsum

door ds. Jan Dirk Wassenaar, Hellendoorn

 Op zondagmorgen 23 april kwam ik ‘mijn’ kerk binnen en zag ik Wybe en Baukje Koopmans-de Boer zitten. Ik liep toen snel naar huis en zei tegen Jannie, mijn vrouw: ‘We krijgen straks koffiedrinkers.’ In de gauwigheid keek ik ook nog snel in mijn register van preken. Wat ik dacht, klopte: Jessica Koopmans was mijn eerste dopeling, 10 november 1985.

            Tijdens de koffie haalden we tal van herinneringen op. Ik vertelde Wybe dat ik in 1990 bij mijn afscheid een bijzonder cadeau van het bestuur van de St. Kerk Wolsum had gekregen: een uit 1850 daterende kerkenraadsbijbel van de kerk van Wolsum. Enerzijds voelde ik me toen zeer vereerd, anderzijds voelde ik me erg bezwaard. Ik kon praten als Brugman (in 1455 in Bolsward), ik moest en zou het cadeau aanvaarden. Dat heb ik uiteindelijk gedaan, maar mijn bezwaarde gevoel is sindsdien niet weggegaan.

            Zo’n kerkenraadsbijbel hoort naar mijn mening bij de kerk, die is beslist niet voor particulier bezit bedoeld. Ik heb de bijbel dan ook na 33 jaar aan de penningmeester van de St. Kerk Wolsum teruggegeven, al kostte me dat wel enige moeite. Eerst schoot nog door mij heen: dat kan ik ook wel na mijn overlijden laten doen… De aanbiedingsbrief van destijds heb ik wel gehouden. Daaronder de namen van de dames F. Albada-de Rapper en S. Adema-Brouwer en de heren R. Wiersma, H. Hoeke en K. Koopmans. Hoeveel goede herinneringen komen dan wel niet boven!

 foto

Er zullen vast gelegenheden zijn – ik denk aan Tsjerkepaad – waarbij de bijbel in de kerk van Wolsum getoond kan worden.


 

Terug