Welkom bij Stichting Kerk Wolsum

Subsidie orgelrestauratie

Op 12-12-2013 heeft Provincie Fryslan onze subsidieaanvraag gehonoreerd door in het kader van Stimuleringsregeling Monumenten 2013 voor circa 50% bij te dragen in de restauratiekosten van ons orgel. Voorlopige planning is dat de restauratie in 2015 is voltooid.

 

Terug