Welkom bij Stichting Kerk Wolsum

Subsidie instandhoudingsplan kerkgebouw

Op 13-12-2013 ontvingen wij bericht dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft besloten ons subsidie toe te kennen

voor het ingediende instandhoudingsplan volgens de regeling Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 2013. Het instandhoudingsplan voorziet in uitvoering van onderhoud in de periode 2014-2019. De toegezegde subsidie bedraagt ca. 40% van de totale onderhoudskosten.


 

Terug