Organisatie

Doelstelling

Stichting Kerk Wolsum stelt zich ten doel het kerkgebouw te Wolsum te onderhouden en in stand te houden.

Beleid

Stichting kerk Wolsum tracht bovengenoemde doelstelling te verwezenlijken door de exploitatie van het kerkgebouw en de omliggende begraafplaats. En daarnaast door de inzet voor verkrijging van subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Activiteiten

 

Bestuur

C.ees Reitsma  voorzitter

Annet Hoekstra  secretaris

Wybe Koopmans  penningmeester

Janita Kemner  bestuurslid

Douwe de Jong  bestuurslid

 

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen beloning/vergoeding.

Financieel rapport