Activiteiten

Jaarverslag 2023

PKN-gemeente Oudega SWF heeft 6 kerkdiensten gehouden. Daarnaast waren er 2 rouwdiensten.

In de zomerperiode is meegedaan aan Tsjerkepaed.

In oktober is voor de vrijwilligers een optreden georgansieerd met popkoor Hege Hakken afgewisseld door blazers van Fanfare Blauwhuis.

Jaarverslag 2022

PKN-gemeente Oudega SWF heeft 6 kerkdiensten gehouden.

In juli t/m september is weer meegedaan aan Tsjerkepaed. Om de week hebbben vrijwilligers op zaterdagmiddag tientallen belangstellenden verwelkomd en rondgeleid.


Jaarverslag 2020/2021

Als gevolg van corona hebben in 2020 en 2021 vrijwel geen activiteiten plaatsgevonden.


Jaarverslag 2019

PKN-gemeente Oudega SWF heeft 7 kerkdiensten gehouden.

In de maanden juli, augustus en september was de kerk open in het kader van Tsjerkepaed. Dit jaar voor het eerst de ene zaterdag open en de volgende niet. Per keer heeft dit tot aanzienlijk meer bezoekers geleid. Vrijwilligers uit Wolsum hebben de bezoekers ontvangen en rondgeleid.

Verder is een instandhoudingsplan opgesteld voor de periode 2021-2026.


Jaarverslag 2018

Naast enkele bijzondere diensten heeft PKN-gemeente Oudega SWF 7 kerkdiensten gehouden.

In de maanden juli, augustus en september was de kerk op zaterdagmiddagen open in het kader van Tsjerkepaed. Vrijwilligers uit Wolsum hebben de bezoekers ontvangen en rondgeleid. 

Op 21 juli heeft de kerk gediend als stempelpost tijdens een wandeling georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, regio NH benoorden ’t IJ.

Verder is het nodige onderhoud gepleegd aan grafmonumenten en zijn staande kapstokken aangeschaft.

 

Jaarverslag 2017

Een aantal vrijwilligers uit Wolsum heeft op 18 maart de garderobe beheerd bij het evenement " Rock bij Rein". De vergoeding daarvoor is geheel ten goede gekomen aan Stichting Kerk Wolsum. 

Op 1 april heeft Stichting Organum Frisicum een deel van haar voorjaarsexcursie in de kerk van Wolsum gehouden.

Op 1 juli is de kerk bezocht door veel oud-inwoners van Wolsum tijdens de dorpsreunie.

In de maanden juli, augustus en september was de kerk op zaterdagmiddagen open in het kader van Tsjerkepaed. Vrijwilligers uit Wolsum hebben de bezoekers ontvangen en rondgeleid. 

PKN-gemeente Oudega SWF heeft 7 kerkdiensten gehouden en ook waren er enkele bijzondere diensten.

Tenslotte is het houtwerk van het baarhokje deels vernieuwd, zijn de hekwerken rondom het kerkhof geschilderd en zijn de gordijnen vervangen.

 

Jaarverslag 2016

In januari is de restauratie van de kerk en het orgel voltooid. Ter gelegenheid van de afronding van de restauratie heeft op zondagmiddag 6 maart 2016 een concert plaatsgevonden met de Friese zanger Gerrit Breteler en zijn vaste begeleider en toetsenist Peter van der Zwaag, die ook ons gerestaureerde en bijzondere orgel heeft bespeeld. 

In juli, augustus en september was de kerk op zaterdagmiddagen geopend in het kader van Tsjerkepaed. Tijdens het monumentenweekend op 10 en 11 september was er extra veel belangstelling, mede dankzij het met de omliggende dorpen Blauwhuis, Greonterp, Westhem en Abbega georganiseerde fietsrondje.  

Verder zijn door de PKN-gemeente Oudega SWF een aantal kerkdiensten gehouden en ook enkele bijzondere diensten.

 

Jaarverslag 2015

Het grootste deel van 2015 is de kerk buiten gebruik geweest vanwege restauratie van het orgel,  het interieur en de torenspits. Het orgel is geheel gedemonteerd, verwijderd en na restauratie weer teruggeplaatst door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

Bouwbedrijf Sytse Douwe vd Vegt uit Weidum heeft ondermeer een deel van het houtwerk van de toren vernieuwd, de houten kerkvloer vervangen en de wanden van de consistorie vernieuwd. Ook is het nodige schilderwerk uitgevoerd.

De restauratie is begeleid door SBKG Noord-Nederland.

 

Jaarverslag 2013

Naast enkele bijzondere diensten zijn een tiental kerkdiensten gehouden door de PKN-gemeente
Oudega SWF

In de maanden juli, augustus en september is meegedaan aan de actie Tsjerkepaed. Elke zaterdagmiddag was de kerk vrij toegankelijk. Naast het interieur van het kerkgebouw waren ook een aantal historische geografische kaarten van de buurtschappen van Wolsum te bezichtigen.

De grafmonumenten die aan onderhoud toe waren, zijn in overleg met de eigenaren opgeknapt.

De ingediende subsidieaanvraag met betrekking tot het opgestelde meerjarig onderhoudsplan voor het exterieur en interieur van het kerkgebouw is toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het onderhoudsplan wordt uitgevoerd in 2014-2019.

De ingediende subsidieaanvraag met betrekking restauratie van het orgel is toegekend door  Provincie Fryslan. Voorlopige planning is dat de restauratie in 2015 is voltooid.